Category: ve550

VE550: dcachesize

VE550: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE550: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE550: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf